Hem mogut aquesta pagina a un servei autogestionat.

La segona vaga general en menys d'un any es fa notar i no perd pistonada