Hem mogut aquesta pagina a un servei autogestionat.

La vaga indefinida segueix a IMESAPI, una de les tres empreses d'enllumenat públic de Barcelona