Hem mogut aquesta pagina a un servei autogestionat.

Primeras condenas firmes de cárcel desde 2010 por participar en una huelga general