Hem mogut aquesta pagina a un servei autogestionat.

El 60 per cent dels treballadors de l'estat espanyol ja cobra menys d'1.000 euros al mes