Hem mogut aquesta pagina a un servei autogestionat.

Per la CNT el “cànon sindical” de Cándido Méndez és un retorn al Sindicat Vertical del franquisme