Hem mogut aquesta pagina a un servei autogestionat.

CNT aconsegueix que Mercadona pagui mig milió d'euros en indemnitzacions