Hem mogut aquesta pagina a un servei autogestionat.

Creades dues seccions sindicals de la CNT Terrassa a The Phone House al centres del Carrefour i al C.C Parc Vallès